Inredningsblogg.nu

Inredningsblogg | Det senaste inom inredning

OVK-besiktning för friska hus i Stockholm

En OVK-besiktning är ett måste för att veta att ett hus mår riktigt bra i Stockholm. Därför är det en besiktning som görs i stora byggnader med jämna mellanrum.

Genom att göra en obligatorisk ventilationskontroll kan man känna sig trygg med att huset och inomhusluften är frisk och bra. Det är en slags besiktning som man utför i stora byggnader som skolor och ålderdomshem. Allt för att säkra att det finns korrekt dimensionerad och fungerande ventilation i fastigheten.

Som fenomen startade man med OVK-besiktning i Stockholm efter att man förstått att många byggnader hade mycket felaktig eller obefintlig ventilation. Något som med tiden kom att innebära hälsoproblem för de som bodde, eller vistades, i byggnaderna. Men det gick även att se att byggnaderna inte mådde bra och att det uppstod mögel samt fuktskador.

Återkommande OVK-besiktning i Stockholm

Det är viktigt att man gör en OVK med jämna mellanrum i Stockholm, eftersom förhållanden ganska snabbt kan ändra sig. Kanske har ventilationen fått sänkt verkan eller så kanske man har fått förändrade förhållanden i byggnaden för övrigt. Då kan det vara lätt att man missar att ventilationen inte håller de rätta måtten för verksamheten.

Genom att göra en återkommande OVK, så kan man lätt se ifall någon förändring skett. Och vidta åtgärder ifall det är en ändring som är till det sämre. Det är också viktigt att man vidtar åtgärder så fort som möjligt eftersom skador annars snabbt kan förvärras och innebära stora kostnader och hälsorisker.

DU GILLAR SÄKERT ÄVEN