Inredningsblogg.nu

Inredningsblogg | Det senaste inom inredning

Kategori: VVS

OVK-besiktning för friska hus i Stockholm

En OVK-besiktning är ett måste för att veta att ett hus mår riktigt bra i Stockholm. Därför är det en besiktning som görs i stora byggnader med jämna mellanrum.

Genom att göra en obligatorisk ventilationskontroll kan man känna sig trygg med att huset och inomhusluften är frisk och bra. Det är en slags besiktning som man utför i stora byggnader som skolor och ålderdomshem. Allt för att säkra att det finns korrekt dimensionerad och fungerande ventilation i fastigheten.

Som fenomen startade man med OVK-besiktning i Stockholm efter att man förstått att många byggnader hade mycket felaktig eller obefintlig ventilation. Något som med tiden kom att innebära hälsoproblem för de som bodde, eller vistades, i byggnaderna. Men det gick även att se att byggnaderna inte mådde bra och att det uppstod mögel samt fuktskador.

Återkommande OVK-besiktning i Stockholm

Det är viktigt att man gör en OVK med jämna mellanrum i Stockholm, eftersom förhållanden ganska snabbt kan ändra sig. Kanske har ventilationen fått sänkt verkan eller så kanske man har fått förändrade förhållanden i byggnaden för övrigt. Då kan det vara lätt att man missar att ventilationen inte håller de rätta måtten för verksamheten.

Genom att göra en återkommande OVK, så kan man lätt se ifall någon förändring skett. Och vidta åtgärder ifall det är en ändring som är till det sämre. Det är också viktigt att man vidtar åtgärder så fort som möjligt eftersom skador annars snabbt kan förvärras och innebära stora kostnader och hälsorisker.

Rörmokare Kungsholmen – så kan han hjälpa dig

Rörmokare är ett yrke som verkligen kan göra skillnad. I framtiden kommer detta att bli ett faktum: många kommuner, många fastighetsägare och många villaägare har negligerat underhållet av rör och ledningar. VA-frågan spås bli en riktigt svår nöt att knäcka – klart står att många av de vatten och avlopp som finns i Sverige redan nu håller på att duka under av trycket, och lika klart står att någonting måste göras i denna fråga; innan det är för sent.

En rörmokare på Kungsholmen kan redan idag göra skillnad för dig – men många ställer sig frågan hur? Vi tittar närmare på detta genom att rada upp några viktiga punkter som exemplifierar vad en rörmokare på Kungsholmen kan göra – och hjälpa dig med:

  • Ventilation. Hur mår du egentligen i det egna hemmet? Många kan känna en enorm trötthet och en bristande koncentration i hemmet – detta tyder på att det finns problem med ventilationen. Att ha tillgång till frisk, cirkulerande luft är en förutsättning för att må bra och för att kunna prestera på topp. Detta gäller oavsett om det handlar om skolan, om arbetet eller, som i det här fallet, i det egna hemmet. En rörmokare på Kungsholmen kan hjälpa dig att komma till bukt med ventilationsproblem.
  • Rörinspektion. Hur ser det ut i stammarna i er BRF? Genom att anlita en rörmokare på Kungsholmen för en rörinspektion så kan ni ges ett svar direkt. En rörinspektion innebär att man stoppar in slangar med kameror i toppen – vilket gör att man i realtid kan se över skicket på alla rör och ledningar. Detta är ett effektivt sätt att inta en bättre hållning vad gäller underhåll och planerade åtgärder. Akuta skador kostar mest!
  • Rörspolning. Fett som fastnar i vattenledningar är idag ett stort problem och detta kan innebära att rören spricker – och att vattenskador sker. Genom att spola rören med hett vatten och högt tryck kan man få bort fett, smuts och exempelvis annat som fastnat – döda råttor är inte ovanligt att se. En rörmokare på Kungsholmen genomför rörspolningar hos både privatpersoner och i större fastigheter.

Glöm inte den viktiga OVK-besiktningen

Världen utvecklas hela tiden, tur är väl det. Idag tänker vi på viktiga saker som att göra OVK-besiktning, det är dessutom lag på att göra det regelbundet.

Världen har förändrats i en väldigt snabb takt. För bara några år sedan hade vi telefoner som var stora som en tegelsten och vägde lika mycket. Den tekniska värld som vi lever i idag, den fanns inte alls då. Inte heller samma tänk som vi har idag, vilket är till en fördel att det har förbättrats.

Förr i tiden, bara 32 år tillbaka började man mer och mer uppmärksamma den dåliga luften i skolan. Inte bara i skolan, utan även på sjukhuset, kontoret och liknande. Detta var något som påverkade de flesta negativt. Ingen mår i längden bra av att vistas i en miljö med dålig luft, därför kom det in en regel att kontrollera sina ventiler.

Vem behöver göra OVK-besiktning?

Nu kanske ni börjar undra vad detta är för regler och vem de egentligen gäller. Det gäller inte de som har en egen villa, eller inuti sin egen lägenhet. Men det gäller för den som har en bostadsfastighet där lägenheter hyrs ut, det gäller även sjukhus och skolor.

De måste utföra en OVK-besiktning för att kontrollera att luften är rätt. Idag har vi kommit så pass långt, att vi alla ska ha möjlighet till bra luft oavsett var vi är. Det är fastighetsägarens uppgift att se till att de görs inom rätt tid och av någon som har certifikat för att utföra den.