Inredningsblogg.nu

Inredningsblogg | Det senaste inom inredning

När fönsterbyte höjer värdet på BRF

Om ni bor i en bostadsrättsförening (BRF) tar ni i föreningen antagligen beslut tillsammans vad gäller fasaden och ett eventuellt fönsterbyte. Antingen fattar styrelsen själv beslut om det, eller så sammankallar styrelsen till ett allmänt möte för att besluta om fönsterbyte så att alla medlemmar får säga sitt och komma med synpunkter. Ett fönsterbyte är ett stort ekonomiskt beslut som antagligen ska fattas av majoriteten av BRF:ens medlemmar.

Nya fönster innebär en uppfräschning av er BRF

Att byta fönster är ett stort ingrepp på en fastighet och inget som man gör lättvindigt. Många faktorer ska vägas mot varandra. Dels är det ekonomiska frågor – hur mycket får ett fönsterbyte kosta? Och får de kosta ganska mycket, vilka slags fönster vill man ha i er BRF? Vad är värt att lägga på fönster? Det är alla frågor som var och en måste göra avvägningar mot och ställa de olika aspekterna mot varandra. Vissa anser att priset är det viktiga, andra att det är miljön som är det viktiga och att de fönster skaffar sig ska vara miljövänliga och spara in på uppvärmningen.

Det lönar sig att skaffa fönster med hög kvalitet

Det är mycket möjligt att få alla dessa slags funktioner på fönster som man önskar. Det viktiga är att de fönster som ni låter installera i er BRF, håller för lång tid framåt. Det innebär att då bör man skaffa fönster med hög kvalitet. Skaffar man fönster med kvalitet möter man även krav på miljövänlighet. Att inte bara köpa-slita-slänga fönster är bland det viktigaste man kan göra för att möta krav på miljövänlighet. Att köpa fönster som både är hållbara och som är så väl isolerade att de inte släpper ut en massa värme, är både miljövänligt och bra för den egna plånboken då alla i er BRF kommer att kunna spara på elräkningarna.

Så får ni tag i en seriös hantverkare

Känner ni inte till en fönstertillverkare, och hantverkare som kan komma ut och genomföra fönsterbytet i er bostadsrättsförening kan ni googla ”fönsterbyte bostadsrättsförening”. Då får ni tag i ett sådant företag. De kan då komma ut, inspektera er BRF och sedan komma med en realistisk offert. Ni tar ställning till offerten och bestämmer sedan vilka slags fönster som passar till ert fönsterbyte. De kommer sedan och genomför fönsterbytet. Är ni då nöjda med det, betalar ni räkningen. Om inte tar ni kontakt med hantverkarna och talar om vad man inte är nöjd med. Då är det mycket viktigt att ni har anlitat ett företag som har en nöjd-kund-garanti och som bryr sig om era synpunkter och är villiga att rätta till det som ni inte är nöjda med. Här kan ni läsa om ett sådant företag. Klicka på http://www.fönsterbytebrf.se.

DU GILLAR SÄKERT ÄVEN