Inredningsblogg.nu

Inredningsblogg | Det senaste inom inredning

Industriportar för olika behov i Stockholm

Väl fungerande industriportar behövs både till fabriker och till räddningstjänsten i Stockholm. Inget får fallera när brandmännen ska rycka ut på larm.

Nästan alla industrier behöver industriportar. Man behöver helt enkelt ha portöppningar som är tillräckligt stora för att kunna ta in utrustning till fabriken och tillräckligt enkla att manövrera för att man ska kunna leverera ut produkter flera gånger varje dag. Då får det inte förekomma något strul med portarna.

Industriportar öppnas och stängs också som regel mycket mera ofta än vad vanliga garageportar gör och därför är kraven på dem höga vad avser tålighet och möjlighet till enkel manövrering. Det är också viktigt att portarna uppfyller alla lag- och säkerhetskrav som finns och att de besiktigas regelbundet. Då kan man vara säker på att de alltid fungerar som de ska.

Industriportar för räddningstjänstens fordonshallar

För vissa portar är det ännu viktigare än för andra att funktionen alltid är säkerställd. Det gäller inte minst portarna till räddningstjänstens fordonshallar i Stockholm. När larmet går måste portarna oundvikligen kunna öppnas. Och det ska ske både snabbt och automatiskt, så att brandmännen kan rycka ut i ilfart med brandbilarna.

De som är experter på att konstruera industriportar känner naturligtvis till alla extra krav som tillkommer för räddningstjänstens portar. Dessutom ser självklart räddningstjänsten till att teckna avtal om service med dessa experter. Regelbunden kontroll och underhåll är nödvändigt för att garantera felfri funktion. Det ska vi vara glada för – det är viktigt för oss alla att brandmännen kan utföra sitt arbete.